Pustelnia bł. Salomei na Grodzisku

Grodzisko

W dawnych czasach w tej części doliny Prądnika znajdowało się słowiańskie grodzisko. Na jego miejscu w roku 1228 Henryk Brodaty wzniósł drewnianą warownię, aby móc kontrolować szlak wiodący z Krakowa na Śląsk. Zniszczony przez Konrada Mazowieckiego gród przeszedł w 1257 r. z rąk Bolesława Wstydliwego w posiadanie jego siostry Salomei, która kierując się zasadami zakonnymi jeszcze za życia swego męża Kolomana, po jego śmierci wstąpiła do klasztoru sióstr Klarysek.

Zmuszone do ucieczki z Zawichostu pod Sandomierzem przed najazdami Tatarów Klaryski znalazły schronienie właśnie w wybudowanym przez Salomeę w Grodzisku klasztorze. Sama Salomea żyła w tym miejscu przez zaledwie 10 lat, z czego większość w ubóstwie i wyrzeczeniach jako pustelnica. Zmarła w listopadzie 1268 r., a jej szczątki rok później przeniesiono do krakowskiego kościoła franciszkanów.

Bogato wyposażony w początkach swojego istnienia klasztor Klarysek w Grodzisku z czasem podupadł do tego stopnia, że w 1320 r. zakonnice przeniosły się do Krakowa.

Przez około 300 lat klasztor w Grodzisku pozostawał w zapomnieniu pomimo, iż był w ciągłym posiadaniu Klarysek.

 

Pustelnia

Dopiero w 1642 r. na ruinach dawnej pustelni Klaryski rozpoczęły budowę małego kościółka, który to w 1679 r. został przebudowany przez księdza Sebastiana Piskorskiego.

To on zrealizował założenie architektoniczno-przestrzenne, a mianowicie tzw. Pustelnię Siostry Salomei na Skale. Podjęte przez niego działania wiązały się ściśle z wzmożonym kultem błogosławionej Salomei, która za sprawą papieża Klemensa X w grudniu 1673 r. została beatyfikowana.

Na Pustelnię składają się:

  • kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Ogrójca,
  • teren przykościelny zwany cmentarzem,
  • wysoka kolumna błogosławionej Salomei,
  • dom kapelana.

Wymienione powyżej elementy są otoczone murem.

Na narożnikach tego muru umieszczone zostały rzeźby osób powiązanych z błogosławioną Salomeą i miejscem klasztornym.

Te postacie to:

  • Bolesław Wstydliwy (brat Salomei),
  • Kunegunda (bratowa),
  • Król Koloman (mąż),
  • święta Jadwiga,
  • jej mąż Henryk Brodaty.

Drugą część Pustelni stanowią sztuczne groty będące jednym budynkiem. Przed budynkiem natomiast na niezbyt dużym dziedzińcu stoi monument o podstawie rzeźbionego słonia , na nim zaś umieszczono strzelisty obelisk z figurą Matki Boskiej.

Poniżej wszystkich wymienionych budynków znajduje się nieduży taras, na którym stoi domek – rekonstrukcja pustelni błogosławionej Salomei.

Obecnie barokowa Pustelnia należy do Diecezji Kieleckiej i jest miejscem licznych wycieczek i spotkań formacyjnych.

 


Źródła:
Józef Partyka: Przewodnik. Ojcowski Park Narodowy, Warszawa: Sport i Turystyka 1979. ISBN 83-217-2274-1.
Marian Gotkiewicz, Władysław Szafer: Ojcowski Park Narodowy, Kraków: Zakład Ochrony Przyrody PAN 1956.
http://ojcow-grodzisko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:pustelnia-blogoslawionej-salomei&catid=8:historia&Itemid=4, 2012.10.11

 

GALERIA

RPO Małopolska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2012 - 2014 Gmina Sułoszowa
realizacja i hosting: e/kreacje.pl