Wielmoża

Wielmoża powstała w XIII w. W 1257 r. książę Bolesław Wstydliwy przenosił klasztor Sióstr Klarysek z Zawichostu do Grodziska, tu uposażył go dobrami ziemskimi w postaci kilkunastu wiosek, w tym także wsią Wielmożą. W roku 1274 siostra Agnieszka ksieni klarysek oddała sołectwo w Wielmoży niejakiemu Uciechonowi, bratu Krystyna z zakonu minorytów dla osadzenia wsi na prawie czynszowym. Dla wsi wyznaczono wówczas 60 łanów. Miejscowy kościół otrzymał dwa łany a sołtys sześć łanów, młyn, karczmę, oraz co trzeci denar z kar sądowych. Osadnicy otrzymują wolny wręb w lasach klasztornych, drewno na budowę i opał. Długi (16) letni okres wolnizny oraz przyzwolenie na wyrąb drzewa na budulec wskazywałby na lokację na „surowym korzeniu” . Po 16 latach osadnicy mieli płacić będą po jednym wiardunku z łanu i dawać po cztery mary pszenicy, żyta i owsa tytułem dziesięciny.

W końcu XVIII w. wieś liczyła 90 domów, 458 mieszkańców i trzy karczmy.

Według danych z 2006 roku Wielmoża posiadała 1563 mieszkańców.

 


Źródła:
Józef Partyka: Przewodnik. Ojcowski Park Narodowy, Warszawa: Sport i Turystyka 1979. ISBN 83-217-2274-1.
Kazimierz Roś: Dzieje Sułoszowej 1315-1945, Kraków: Wydawnictwo "SPES" 2007. ISBN 978-83-88468-78-0.

 

GALERIA

RPO Małopolska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2012 - 2014 Gmina Sułoszowa
realizacja i hosting: e/kreacje.pl