Dolina zachwytu – Wielmoża

Dolina Zachwytu ciągnie się na długości ok 2,3 kilometra, warto skorzystać z jej nieodpartego piękna i zaplanować sobie piknik. Przy wyjeździe z doliny skręcamy w lewo na drogę asfaltową. Po 500 metrach wykonujemy kolejny skręt w lewo, a po 450 metrach kolejny. Następnie skręcamy w prawo i po 750 metrach dojeżdżamy do lasu otaczającego Zamek w Pieskowej Skale i przez 1,5 kilometra jedziemy jego skrajem. Mniej więcej w połowie tej drogi możemy zboczyć w lewo i mniej więcej po kilometrze dojechać do samego zamku.
 
 
RPO Małopolska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2012 - 2014 Gmina Sułoszowa
realizacja i hosting: e/kreacje.pl